Krzysztof Stefanowicz
Krzysztof Stefanowicz
Partner
Doświadczenie

Krzysztof Stefanowicz jest założycielem spółki KMS Advisory, cenionym na rynku specjalistą w zakresie doradztwa celnego i podatkowego. Ponad 18 lat pracował w uznanych firmach doradczych. Przez wiele lat był dyrektorem Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG, a wcześniej doradcą celnym i akcyzowym w Arthur Andersen. Pracując kilka lat w Ministerstwie Gospodarki (dawniej Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą), zdobył doświadczenie w pracy w administracji państwowej. Był członkiem Grupy Zarządzającej Europejskiej Praktyki ds. Cła i Handlu, powołanej w celu realizacji międzynarodowych projektów podatkowych i celnych. Wielokrotnie uczestniczył jako ekspert w pracach komisji sejmowych, a także był członkiem zespołu przy Ministrze Finansów opiniującego projekty zmian w przepisach akcyzowych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa związanego ze stosowaniem procedur celnych oraz implementacji rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie modeli transakcji międzynarodowych dotyczących towarów akcyzowych. Jest również autorem analiz w zakresie ceł i podatku akcyzowego. Kierował szeregiem projektów związanych m.in. z optymalizacją struktur transakcyjnych pod kątem przepisów akcyzowych, oceną projektów inwestycyjnych z perspektywy przepisów celnych, analizą porównawczych transakcji międzynarodowych w celu optymalizacji kosztów oraz poprawą cash flow. Nadzorował projekty, dzięki którym spółki z branż: elektronicznej, chemicznej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej otrzymały wielomilionowe zwroty cła lub podatków.

Specjalizacja

Krzysztof specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie regulacji prawnych dotyczących zagadnień akcyzowych, celnych oraz podatku VAT, mających zastosowanie w międzynarodowym obrocie towarami.

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ