Marek Szymański
Marek Szymański
Partner
Doświadczenie

Marek Szymański jest założycielem Spółki KMS Advisory, jednym z najbardziej doświadczonych na polskim rynku specjalistą w zakresie doradztwa celnego. Z wykształcenia prawnik, blisko 20 lat pracował w uznanych na świecie firmach doradczych z tzw. wielkiej czwórki, a wcześniej, będąc pracownikiem Urzędu Celnego, zdobywał doświadczenie w sektorze państwowym. Ukończył liczne kursy i szkolenia dla pracowników administracji państwowej obejmujące zagadnienia z zakresu prawa podatkowego. Przez kilkanaście lat pracy w Coopers & Lybrand, później w PricewaterhouseCoopers oraz KPMG uczestniczył w wielu projektach mających na celu minimalizację ryzyka podatkowego i uzyskanie materialnych korzyści przez największe światowe firmy wielu branż. Jako Senior Manager kierował pracami zespołów opracowujących strategie uzyskania wielomilionowych oszczędności przy imporcie lub eksporcie towarów lub odzyskiwania od organów celnych zapłaconychpodatków. Uczestniczył jako ekspert w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przy zmianach do ustawy o podatku akcyzowym.

Specjalizacja

Marek specjalizuje się w doradztwie celnym obejmującym m. in. ustalanie wartości celnej, klasyfikację taryfową i ustalanie pochodzenia towarów. Posiada doświadczenie w implementacji procedur gospodarczych oraz w uzyskiwaniu dla Klientów statusu AEO, kontyngentów i zawieszeń cła. Wielokrotnie udzielał pomocy spółkom kontrolowanym przez organy celne i bronił stanowisk Klientów w przypadku postępowania celnego. Jest ekspertem w zakresie obrotu towarami podwójnego zastosowania. Jest także współautorem opracowań i analiz z zakresu podatków pośrednich. Wielokrotnie wypowiadał się jako specjalista w prasie branżowej. Organizował i prowadził szkolenia dla pracowników wielu polskich i międzynarodowych firm.

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ