KMS Advisory we współpracy z doświadczonymi doradcami oferuje również wsparcie Klientów z branży sportowej. Nasze usługi przeznaczone dla klubów sportowych, związków sportowych, sportowców, trenerów, menedżerów, działaczy oraz innych podmiotów branży sportowej obejmują m.in.:

  • tworzenie struktur prawnych,
  • prowadzenie procedur administracyjnych,
  • tworzenie efektywnych metod rozliczania zobowiązań podatkowych,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów regulujących działalność związków i organizacji sportowych.

Ponadto oferujemy doradztwo, opiniowanie i negocjowanie satysfakcjonujących warunków zawieranych umów, pomoc w wyborze i opracowaniu odpowiednich struktur i form zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania działalności podmiotów sportowych, sponsoringu, organizowania imprez sportowych, eksploatowania przynależnych im praw w krajowych i międzynarodowych środkach masowego przekazu.

Sport

Tworzenie struktur prawnych

Procedury administracyjne

Metody rozliczania zobowiązań

Regulacje dt. działalności związków i organizacji sportowych

Zawieranie umów

Finansowanie działalności podmiotów sportowych

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ