E-papierosy z akcyzą

Od papierosów elektronicznych oraz tzw. tytoniowych wyrobów nowatorskich trzeba będzie płacić podatek akcyzowy. 

Do końca tego roku obowiązują przepisy przejściowe, zgodnie z którymi podatek od e-papierosów wynosi zero. Od 1 stycznia 2019 roku trzeba będzie niestety płacić podatek.

Stawka podatku od płynu do e-papierosów wyniesie 50 gr. od każdego mililitra. Tytoń do podgrzewania będzie obciążony stawką składającą się z dwóch elementów – stawki kwotowej oraz procentowej. Stawka kwotowa wyniesie 141 zł 29 gr. za każdy kilogram, stawka procentowa natomiast wyniesie 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Cena ta zostanie podana przez Ministra Finansów, a wyliczona na podstawie danych rynkowych z pierwszych dziesięciu miesięcy poprzedzających dany rok kalendarzowy.

Ponadto wyroby te objęte będą obowiązkiem banderolowania, a ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym.

Nowe przepisy przewidują w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku płacenia podatku akcyzowego dla płynów i wyrobów nowatorskich przywożonych spoza Unii Europejskiej. Zwolnieniami objęte będą:

  • płyn do e-papierosów – podróżny, który ukończył 17 lat ma prawo do przywozu 50 ml płynów w transporcie lotniczym i morskim oraz 1 ml, gdy podróżuje w inny sposób,
  • tytoniowe wyroby nowatorskie – 40 gramów w transporcie lotniczym i morskim, 8 gramów w innym transporcie,
  • zwolnienie importu w przesyłkach – 10 ml płynów oraz 8 gramów tytoniu. 
Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ