Piwa smakowe jednak z akcyzą?

Zgodnie z planami Komisji Europejskiej zapłacimy wyższy podatek akcyzowy od piwa smakowego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 maja 2018 roku wydał wyrok w sprawie Kampanii Piwowarskiej.

Według Spółki dodanie do piwa substancji słodzących w postaci cukru lub miodu nie powinno mieć wpływu na podstawę opodatkowania, gdyż dodanie substancji słodzącej następuje po zakończeniu fermentacji. Podatek, zgodnie ze stanowiskiem Spółki, powinien zostać pobrany od gotowego trunku, a nie od cukru i miodu. Polskie organy podatkowe nie zgodziły się ze stanowiskiem Spółki, co doprowadziło do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. NSA zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości podzielił stanowisko Spółki i uznał, iż „artykuł 3 ust 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 roku w prawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji”.

Czy firmy odzyskają zapłacony podatek?

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie TSUE należało się spodziewać, że nie tylko Kampania Piwowarska, ale także wszystkie inne firmy/płatnicy podatku akcyzowego, będą mieli prawo, po pierwsze do płacenia podatku w niższej wysokości, a po drugie do wystąpienia do organów skarbowych z wnioskami o nadpłatę i zwrot podatku.

Odnośnie możliwości zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego różnie może być. Organy podatkowe w Polsce, jak wiadomo, nie są chętne do zwracania już pobranych podatków. Może się okazać, że firmy, które zapłaciły zbyt wysokie podatki nie odzyskają ich z budżetu Państwa, jeśli wcześniej nie zwrócą nadwyżki swoim klientom, co w praktyce jest nie wykonalne. W przeciwnym wypadku organy podatkowe mogą stanąć na stanowisku, że zwrot podatku powoduje w firmie bezpodstawne wzbogacenie.

Podatek w przyszłości – co robi Komisja Europejska?

O ile kwestia zwrotu podatku nie jest taka oczywista, o tyle wydawało się, że bezdyskusyjna jest kwestia płatności podatku w przyszłości. I tu okazuje się, że Komisja Europejska szykuje firmom nie miłą niespodziankę.

Zgodnie z zaproponowaną przez Komisję nowelizacją dyrektywy 92/83/EWG dodanie do gotowego piwa, po zakończonej fermentacji, substancji smakowych lub słodzących, będzie miało wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Art. 3 wspomnianej powyżej dyrektywy, według propozycji KE zakłada, że „do celów pomiaru stopnia Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, w tym te dodawane po fermentacji”. Zaproponowane zmiany weszłyby w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Jak ocenić postępowanie Komisji w tym przypadku? Zaraz po opublikowaniu przez TSUE wyroku dającego firmom prawo do płacenia niższego podatku. Niech każdy oceni to sam. Jednemu nie da się zaprzeczyć: jest to na pewno działanie bardzo profiskalne.

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ